1

Vysvětli

Odkud se dostávají různé látky do dešťové vody?
Odkud se dostávají různé látky do vody v potoce?
Odkud se dostávají různé látky do podzemní vody?

10