12

Jak zjistíme přesnou teplotu

Čím se může měřit teplota?

Odečti teplotu na teploměrech na obrázku.

Nahraj fotografii z pokusu:
Kterou teplotu vzduchu označíš znaménkem minus - ?
Kterou znaménkem plus + ?
Která teplota vyjadřuje mráz?

Teploty pod nulou a nad nulou.

První teploměr
Druhý teploměr