7

Zjisti užitečné odborné slovo.

Kterým slovem můžeš společně označit rostliny, živočichy a další části živé přírody?

Nevíš-li, vylušti tajenku podle písmen z uvedených slov.

neco

Pole (2. písmeno)
Rok (1. písmeno)
Gól (1. písmeno)
Louka (5. písmeno)
o
r
g
a