5

Uváděj příklady.

Vypiš alespoň tři příklady do každého z následujících políček.

Části přírody živé

Části přírody neživé

Lidské výtvory