5

Hospodaření s vodou se týká velmi mnoha lidských činnosti ; je to  např. zajišťování pitné vody, zajišťování odvodu  znečištěné vody (kanalizace), ochrana vody v krajině, ochrana vodních toků a vodních nádrží, odpovědné nakládání s vodou na polích a v lesích.