4

To lidé napodobují v čistírnách odpadních vod.

Nejprve se z vody usadí hrubé nečistoty, zachytí se nerozpuštěné látky (např. tuky) a potom se využijí vodní bakterie. Čistá voda se pak vypouští do vodního toku -  do řeky.