2

Ochrana čistoty vody je velmi důležitá a vyžadují ji i různé předpisy : kolem vodárenských nádrží nesmí zemědělci  používat chemické látky, na mnoha místech se zakazují vypouštět do vod nebezpečné nečistoty z továren, z měst a z vesnic a nařizují budování čisticích zařízení pro ochranu živočichů a rostlin.

Vyčištění příliš znečištěné vody je velmi drahé a mnohdy i nemožné.