1

Pamatujme, že vodou máme šetřit a že plýtvání vodou vyžaduje více peněz.