Způsob života a prostředí

Co je pro náš život nezbytné

Co jsou odpady a kam s nimi

Jak a proč využíváme dopravu

Lidská sídla, jejich změny a potřeby

Trávení volného času – potřeby a problémy

Lidská spolupráce u nás i ve světě