47

Jak lidé pečují o zvířata v bytech ?

Jak se o ně lidé musí starat? Doplň do vět slova krmení a čistota.

Zajišťují jejich a dbají o  jejich domácího příbytku.

Jak se jmenuje zařízení pro chov rybiček?

 

Jak se jmenuje lékař, ke kterému lidé chodí s nemocnými a zraněnými zvířaty? Nevíš –li, vylušti tajenku: 

Čeho je ve vlhkých oblastech hodně?:
Předložka uvnitř:
Horké oblasti:
Co poskytuje Slunce:
Místa na zemi s nejvyšší teplotou:
Odborně přitažlivost zemská:
Když není den, je:
Chladné oblasti na Zemi:
Obsahuje všechny dny v roce:
Lékař zvířat se jmenuje .