13

Vztahy člověka ke zvířatům

 

K ochraně živočichů může někdy přispět každý člověk. Například tím, že v zimě krmí na krmítku ptáky, zraněného živočicha odnese do záchranné stanice apod.

Na ptačí krmítka se nesmí používat slané věci (knedlík, slanina apod.), protože ptáci pak musí pít, a to je v zimě často nemožné.

Někteří lidé připravují pro ptáky i různé budky vhodné pro vyvádění mláďat.

Často lidé zachrání i některého živočicha, když ho zraněného odnesou do záchranné stanice pro zvířata.

Často se však lidé nechovají správně ani k hospodářským zvířatům. Například velká hospodářská zvířata nemají být stále uvázána, ale mají mít dostatek prostoru a mají mít možnost pobytu na pastvě, aby byla zdravá a měla příznivější podmínky pro svůj život. Tak se o ně starají mnozí odpovědní zemědělci.

O včely se pravidelně starají včelaři  a vytvářejí pro ně co nejlepší podmínky, aby získali i dostatek medu..

Bohužel jsou lidé někdy necitelní dokonce k „domácím mazlíčkům“ a ubližují i  psům, kočkám i některým dalším chovaným zvířatům.

Jakékoliv týrání zvířat je trestné a každý člověk by měl na takové jednání upozornit buď pracovníky ochrany přírody, nebo přímo policii.                                 

11