73

Jak můžeš ty pomoci k ochraně živočichů v přírodě ?

 

Napiš 3 příklady svého jednání, kterým můžeš chránit živočichy.

 

 

V kterou roční dobu lidé zejména pomáhají živočichům v přírodě?