77

Označ, co pokládáš za lepší

 Porovnej 2 obrázky z chovu krav v létě. Označ obrázek, který ukazuje příznivější prostředí pro život krav.

                   1. krávy na pastvě                                             2. krávy uzavřené v kravíně 

Kdyby sis mohl(a) vybrat, ze kterého chovu by sis raději koupil(a) mléko? Napiš číslo 1 nebo 2 a vysvětli svou volbu.

Číslo:
Protože