49

K čemu se využívají zdroje poskytované živočichy ?

 

Co lidé připravují z mléka?
Jak se jmenuje zařízení, kde se zpracovává mléko?
Na co se používá peří?
K čemu se používá vlna?
K čemu se používá kůže?

 

Připiš do vět slova: textilní, kožedělný    

Zpracování peří a vlny zajišťuje hlavně průmysl.
Zpracování kůže zajišťuje průmysl.