9

Význam hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata jsou především zdrojem potravin, různých druhů masa, ale i mléka a vajec, ze kterých se vyrábějí mnohé výrobky jako tvaroh, sýry, smetana.

Koně se využívají při různých pracích (např. v lese), ale také hodně při sportu i k léčení.

Živočichové poskytují mnoho dalších přírodních zdrojů jako kůži, vlnu, rohy, peří, včelí med a vosk.

Lidé chovají různé množství hospodářských zvířat, podle toho se rozlišují malochovy, kde mají zvířata větší volnost, a velkochovy, kde jich bývá často až příliš velké množství na malé ploše.

V různých částech světa se chovají i jiná hospodářská zvířata než u nás - např. sloni, velbloudi a lamy.

11