51

Jak lidé chovají hospodářská zvířata ?


Porovnej 2 fotografie z chovu hospodářských zvířat. Přiřaď fotografie ke slovům „malochov“ a „velkochov“.

malochov
velkochov
Který způsob chovu pokládáš za lepší?
Proč ho pokládáš za lepší?