7

Vlivy člověka na živočichy

 

Člověk bez ostatních organismů nemůže žít.

Nejdéle člověka provází pes. Psi byli odpradávna užiteční při lovu a jsou to výborní pomocníci při obraně, při vyhledávání lidí i věcí, vodí nevidomé lidi, hlídají domy apod.

Změna divokého živočicha v živočicha, který žije s člověkem, se nazývá zdomácňování čili domestikace.

Nejčastěji využívané živočichy člověk během dlouhé doby záměrně změnil (vyšlechtil) a získal jejich různá plemena.

Ta mívají i vlastnosti nápadně odlišné od původních živočichů, které jsou pro život v přírodě už nevýhodné. 

11