38

Který živočich žije s člověkem nejdéle ?

Napiš druh živočicha, který žije s lidmi už tisíce let z doby, kdy se živili lovem: .

Který živočich v přírodě je mu nejpodobnější? .

Porovnej chování těchto zvířat.

Které z nich člověk snadno vycvičí podle svých potřeb?


Dlouhodobé proměně divokých živočichů v živočichy chované lidmi čili v lidských domácnostech se říká „zdomácňování“.
Z tajenky můžeš zjistit i cizí slovo pro tuto proměnu.

Zdomácňování: (2., 3., a 4. písmeno)
Ves: (2. a 3. písmeno)
Míti: (3. a 4. písmeno)
Louka: (4. a 5. písmeno)
Ovce: (3. a 4. písmeno)

Zdomácňování čili . Které slovo v tajence označuje domestikované hospodářské zvíře?