39

Porovnej kachny v přírodě a chované člověkem

Porovnej kachny na obrázku a označ tu, kterou člověk chová.  

Kde žijí ty zbývající?


Čím se nápadně liší  kachna domácí chováná lidmi od kachny divoké? 
Doplň:

Kachna domácí má . Kachna divoká má .


Je vlastnost kachny divoké užitečná pro život v přírodě? Vysvětli.


Mohly by kachny domácí žít v přírodě?

Které ptáky ještě člověk chová? Uveď alespoň 2 příklady a u každého napiš důvod.

Příklad 1:
Příklad 2: