4

Rozmanitost života živočichů 

 

Živočichové se velmi různě a rychle pohybují.

 

Potrava je zdrojem energie, kterou pro pohyb i pro celý život uvolňují dýcháním.

dýchání využívají buď kyslík ze vzduchu nebo kyslík rozpuštěný ve vodě a naopak vydechují oxid uhličitý.

11