24

Proč živočichové dýchají ?

Přirovnej:

Co se musí dát do auta, když má jet, pohybovat se? Čili - co je zdrojem energie pro auto?

Energie se v autě uvolňuje spalováním benzinu nebo ropy, nebo u elektroaut využitím elektrické energie

Kdy je spotřeba auta větší: při nízké nebo při vysoké rychlosti?
Proč musí živočichové přijímat potravu?
Co je zdrojem energie pro živočichy?
Napiš, kdy pes spotřebuje více potravy? Když leží nebo když běhá?
Kdy musí pes nejrychleji dýchat?

 

Usuď: Jak živočichové ve svém těle uvolňují energii pro pohyb i pro celý svůj život?   

Živočichové uvolňují energii