6

Rozmanitost živočichů podle místa

 

Rozmanitost živočichů je obrovská i podle místa, kde žijí, protože jsou různě přizpůsobení způsobem pohybu i povrchem těla.

Jinak se pohybují živočichové vodní a velmi různě i živočichové na souši.

Jinak jsou prostředí přizpůsobeni vzhledem i způsobem života živočichové žijící v teplých a naopak v chladných oblastech.

 

Na území naší republiky žije přibližně 40 000 druhů bezobratlých živočichů a 380 druhů obratlovců. 

Jsou mezi nimi i živočichové tak malí, že je pouhým okem nevidíme.

Na celé Zemi bylo popsáno téměř 2 miliony druhů živočichů. 

Mnohé živočichy (zejména malé) dosud ani neznáme, takže se odhaduje ještě daleko vyšší počet druhů živočichů žijících u nás i jinde na Zemi.

 

11