5

Rozmanitost v rozmnožování živočichů

 

Všichni živočichové se rozmnožují.

Nový jedinec (mládě) vzniká ze spojení malých částí buňky samčí (spermie) a samičí (vajíčka).U savců se oplozené vajíčko vyvíjí v těle samice  a rodí se malé mládě podobné dospělým živočichům (kočka domácí, pes domácí, liška obecná, ....). U ptáků, plazů a ryb se z vajíček přímo v prostředí vyvíjejí noví jedinci, kteří jsou více či méně podobní dospělým. Je to vývoj přímý.

U některých živočichů se samci a samice i nápadně liší vzhledem (kačer – kachna). 

U některých živočichů však vzniká nejprve živočich odlišného vzhledu, který se později promění v dospělého jedince (např. pulec se postupně mění v žábu, larvy kobylky se postupně mění v dospělý hmyz , nebo  se  housenka motýla postupně promění v kukle v dospělého jedince).

Takovému vývoji se říká vývoj nepřímý.

11