26

Porovnej různé živočichy

Porovnej samce a samice různých druhů živočichů.

U kterých živočichů snadno rozlišíš dospělého živočicha od mláděte?
U kterých živočichů na obrázku dobře rozlišíš samce a samici?
Uveď další příklady živočichů, kde snadno rozlišíš samce a samici:
Uveď příklady, kde samce a samici nemůžeš snadno odlišit:
Vyvoď závěr: