28

Jak se mládě dostává na svět ?

 

Někteří živočichové  kladou vajíčka, ze kterých se líhnou mláďata – noví živočichové. Jiní živočichové rodí již živá mláďata.

Napiš alespoň k pěti živočichům V:, kteří se rozmnožují z nakladených vajíček:
Napiš alespoň k pěti živočichům M:, kteří rodí mláďata: 

moucha -  

kapr -  

káně -  

zmije -  

kos -  

kachna -  

hlemýžď -  

sýkora -  

mandelinka -  

ropucha -  

žížala -  

vážka -  

myš -  

sova -  

skokan -  

straka -  

srnec -  

medvěd -  

bělásek -  

čáp -  

zajíc -  

ježek -  

mravenec -  

hraboš -  

kobylka -  

ještěrka -  

liška -  

štika -  

vosa -  

veverka -