27

Která označení znáš ?

U živočichů, kde snadno odlišíme podle vzhledu samce a samici, se někdy používají i odlišná označení
pro obě pohlaví a pro mládě.
Doplň do tabulky chybějící označení: 

SAMEC

SAMICE

MLÁDĚ

beran

 

laň

tele

koza

kůň

kuře

houser

kachna

Kolik názvů pro odlišná pohlaví a pro mládě jsi znal(a)?