31

Jak se vyvíjí kobylka zelená ?

Do které skupiny živočichů (4 písmena) se zařazuje kobylka?

Přesuň označení obrázků na správná místa.

vajíčka
larva bez křídel
větší larva
dospělá kobylka

Co se vyvine z vajíček? . Je podobná dospělému živočichu? . Co jí postupně dorůstá? 
Doplň slova (nepřímý a nedokonalá): Je to vývoj . Je to proměna 

Vývoj kobylky je nepřímý s proměnou nedokonalou (postupně dorůstají křídla). Podobně se vyvíjí cvrček nebo vážka.
Vyhledej si jejich obrázky.