33

Doplňuj slova

Vyber a připiš do následujících vět slova (a uprav správně jejich tvar): 

mláďata se rodí, přímo, malý pták, nejprve, pulec, malá žába, malá ryba, nejprve, larva, kobylka, nejprve, larva - housenka, kukla, motýl.

U savců se oplozené vajíčko vyvíjí v těle samice a

U ptáků:  Z vajíčka se vyvíjí nový jedinec podobný dospělému -  .

U žab: Z vajíčka se vyvíjí , který dýchá podobně jako ryby kyslík z vody a teprve následně nový jedinec - .

U ryb : Z vajíčka se přímo vyvíjí nový jedinec podobný dospělému  .

U kobylky: Z vajička se vyvíjí , postupně se mění a dorůstá v nového jedince - .

U motýlů: Z vajička se vyvíjí , ta se zakuklí a následně z    vyleze nový jedinec – .

Porovnej způsoby vývoje živočichů.

Kteří z uvedených živočichové mají nejsložitější vývoj? .