32

Jak se vyvíjí bělásek zelný ?

Přesuň obrázek ke správnému označení

vajíčka
housenka
kukla
dospělý bělásek

Co se vyvíjí z vajíček? Je podobná dospělému bělásku? Kde se zcela změní? .

Doplň slova (nepřímý a dokonalá): Je to vývoj  Je to proměna 

Vývoj motýla je nepřímý s proměnou dokonalou (v kukle). Podobně jako motýli se vyvíjejí např. mouchy, včely, brouci.