13

Jak jsou živočichové velcí ?

Porovnej velikost obratlovců a bezobratlých.  Usuď, co je příčinou této rozdílnosti.

obratlovci: ještěrka obecná, kapr obecný, káně lesní, kos černý, ropucha obecná, kachna divoká, štika obecná                                  
bezobratlí: moucha domácí, hlemýžď zahradní, žížala obecná, bělásek zelný, mravenec lesní, rak říční  

Doplň věty:

Větší jsou:
Důvod:
Kterou část těla mají všichni živočichové?
Co mají vždy na hlavě?
K čemu jim slouží to, co mají na hlavě?
Proč je pro každého živočicha důležitá hlava