6

Živočichy můžeme třídit i do menších skupin

Využij své znalosti a pomocí obrázků z předcházejících úkolů zkus rozřadit obratlovce a bezobratlé 
do známých skupin: 

Obratlovci

káně lesní
liška obecná
ještěrka obecná
kachna divoká
zajíc polní
myš domácí
kos černý
ropucha obecná
kapr obecný
štika obecná
prase divoké
plazi
ryby
ptáci
obojživelníci
savci

Bezobratlí

hlemýžď zahradní
mravenec lesní
bělásek zelný
veš dětská
moucha domácí
žížala obecná
rak říční
hmyz
ostatní