6

Živočichy můžeme třídit i do menších skupin

Využij své znalosti a pomocí obrázků z předcházejících úkolů zkus rozřadit obratlovce a bezobratlé 
do známých skupin: 

Obratlovci

kos černý
štika obecná
ještěrka obecná
káně lesní
prase divoké
zajíc polní
ropucha obecná
liška obecná
myš domácí
kachna divoká
kapr obecný
plazi
ryby
ptáci
obojživelníci
savci

Bezobratlí

rak říční
žížala obecná
hlemýžď zahradní
veš dětská
bělásek zelný
mravenec lesní
moucha domácí
hmyz
ostatní