6

Živočichy můžeme třídit i do menších skupin

Využij své znalosti a pomocí obrázků z předcházejících úkolů zkus rozřadit obratlovce a bezobratlé 
do známých skupin: 

Obratlovci

ještěrka obecná
prase divoké
myš domácí
káně lesní
kapr obecný
ropucha obecná
zajíc polní
štika obecná
kos černý
kachna divoká
liška obecná
plazi
ryby
ptáci
obojživelníci
savci

Bezobratlí

mravenec lesní
moucha domácí
žížala obecná
rak říční
veš dětská
bělásek zelný
hlemýžď zahradní
hmyz
ostatní