6

Živočichy můžeme třídit i do menších skupin

Využij své znalosti a pomocí obrázků z předcházejících úkolů zkus rozřadit obratlovce a bezobratlé 
do známých skupin: 

Obratlovci

káně lesní
kapr obecný
prase divoké
liška obecná
ropucha obecná
kos černý
štika obecná
myš domácí
kachna divoká
zajíc polní
ještěrka obecná
plazi
ryby
ptáci
obojživelníci
savci

Bezobratlí

bělásek zelný
veš dětská
rak říční
mravenec lesní
moucha domácí
žížala obecná
hlemýžď zahradní
hmyz
ostatní