6

Živočichy můžeme třídit i do menších skupin

Využij své znalosti a pomocí obrázků z předcházejících úkolů zkus rozřadit obratlovce a bezobratlé 
do známých skupin: 

Obratlovci

myš domácí
ropucha obecná
kachna divoká
kapr obecný
štika obecná
kos černý
zajíc polní
liška obecná
prase divoké
káně lesní
ještěrka obecná
plazi
ryby
ptáci
obojživelníci
savci

Bezobratlí

veš dětská
moucha domácí
bělásek zelný
žížala obecná
rak říční
hlemýžď zahradní
mravenec lesní
hmyz
ostatní