6

Živočichy můžeme třídit i do menších skupin

Využij své znalosti a pomocí obrázků z předcházejících úkolů zkus rozřadit obratlovce a bezobratlé 
do známých skupin: 

Obratlovci

štika obecná
kapr obecný
prase divoké
kos černý
liška obecná
ještěrka obecná
myš domácí
zajíc polní
ropucha obecná
káně lesní
kachna divoká
plazi
ryby
ptáci
obojživelníci
savci

Bezobratlí

mravenec lesní
hlemýžď zahradní
bělásek zelný
žížala obecná
rak říční
veš dětská
moucha domácí
hmyz
ostatní