9

Popisuj stavbu těla obratlovce - kosa černého 

Vybírej slova a využij je k popisu stavby těla živočicha. Přiřazuj jednotlivé pojmy do volných políček.

hlava
oči
zobák
trup
končetiny-křídla
končetiny-nohy