12

Popisuj stavbu těla bezobratlého živočicha - hlemýždě zahradního 

Vybírej slova a využij je k popisu stavby těla živočicha. Přiřazuj jednotlivé pojmy do prázdných políček.

ulita
hlava
noha
tykadla
oči