11

Popisuj stavbu těla bezobratlého živočicha - běláska zelného   

hlava
hruď
zadeček
tykadla
nohy
křídla
oči

Vybírej slova a využij je k popisu stavby těla živočicha. Přiřazuj jednotlivé pojmy do obdelníčků.