2

Rozmanitost stavby těla živočichů

 

Živočichové jsou nejpočetnějí skupinou organismů a patří mezi ně i člověk. Každý živočich má jméno, které se skládá ze dvou částí a ukazuje na příbuznost organismů: např kachna divoká a kachna domácí a mandelinka bramborová a mandelinka topolová 

Liší se svým vzhledem i velikostí – od obrovských slonů a velryb přes daleko menší myši nebo včely až po ty, které ani pouhým okem nevidíme. 

Někteří (větší) mají ve svém těle kostru. Podle její základní části, která se skládá z kostí zvaných obratle, se označují „obratlovci“. 

Mezi obratlovce patří ryby (kapr), obojživelníci (skokan), plazi (zmije, ještěrka), ptáci (kos) a savci (myš).

Ostatní živočichové jsou naopak označováni slovem „bezobratlí“. Mezi ně patří největší skupina živočichů - hmyz, který se pozná podle toho, že má 3 páry  - tj. 6 článkovaných končetin.

11