17

Vylušti tajenky

Zjisti z tajenek často používaná odborná označení živočichů podle způsobu získávání potravy.
Ke každé otázce napiš vyřešené slovo. 

1. Jak se cizím slovem označuje živočich, který se živí rostlinami?
 Doplň: obchodu s potravinami se také říká konzum, poslední 3 písmena slova agent

 O 

 N 

 Z 

 U 

  

  

  

2. Jak se cizím slovem označuje živočich, který loví jiné živočichy?
Doplňuj jednotlivá písmena: první slabika ze slova "prezident "(3 písmena), jiný výraz pro slovo „věnovat“ (3 písmena),
první dvě písmena slova  "oráč "(2 písmena) 

           

3. Jak se označuje živočich, který žije na úkor jiného – např. mu vysává krev?
Doplň: první slabika slova panel a slovo razit.

  

  

  

  

  

  

  

Napiš, jestli znáš také český výraz pro tyto živočichy: