3

Rozmanitost potravy živočichů

 

Živočichové se živí různě.

Někteří živočichové se živí rostlinami (býložravci),

jiní jinými živočichy (masožravci – hmyzožravci),

všežravci se živí jak rostlinami, tak i živočichy

a rozkladači se živí zbytky organismů.

 

Živočichové potravu různě získávají: Někteří jiné živočichy různě loví (predátoři) nebo žijí na jejich úkor (cizopasníci čili paraziti),

někteří se živí uhynulými těly zvířat (mrchožrouti).

11