19

Procvič si znalosti

Přiřaď do tabulky živočichů následující značky podle toho, do kterých skupin patří

Značky:   R: RYBY, O: OBOJŽIVELNÍCI, P: PLAZI, PT : PTÁCI, S: SAVCI, H: HMYZ, B: OSTATNÍ BEZOBRATLÍ 

   moucha obecná -  

 kapr obecný          -  

 káně lesní         -  

 zmije obecná -  

 kos černý          -  

 kachna divoká 

 hlemýžď zahradní  -

 sýkora koňadra -  

 mandelinka 
 bramborová   -

 ropucha obecná -  

 žížala obecná    

 vážka ploská         -  

 myš domácí      -  

 sova pálená   -

 skokan hnědý     -  

 straka obecná   

 srnec lesní            -  

 medvěd brtník   -  

 bělásek zelný -  

 čáp bílý             -  

 zajíc polní        

 ježek západní       -  

 mravenec lesní  -  

 hraboš polní  -  

 kobylka zelená   -  

 ještěrka obecná -  

 liška obecná        -  

 štika obecná     -  

 vosa útočná  -  

 veverka obecná  -  

Poznal(a) bys všechny živočichy uvedené v tabulce?


Vyhledej živočicha, kterého neznáš, na internetu nebo v atlasu.