18

Jak se různě označují živočichové - lovci ?

 

Zjisti z tajenek:

Savce, kteří loví jiné živočichy označujeme slovem:

- minulý čas od slova „ jde“ v mužském rodu (3 písmena) 

- první slabika od opaku slova velký (2 písmena)

 

  

  

  

   

Ptáky, ryby i hmyz, kteří loví jiné živočichy označujeme slovem: 

-       první slabika slova dravý

-       druhá slabika slova savec