15

Kdo se čím živí? 

 

Přiřaď obrázky živočichů do skupin: 

vosa útočná
bělásek zelný
slunéčko sedmitečné
zajíc polní
stinka zemní
kachna divoká
liška obecná
žížala obecná
býložravci
masožravci
všežravci
rozkladači