15

Kdo se čím živí? 

 

Přiřaď obrázky živočichů do skupin: 

zajíc polní
liška obecná
slunéčko sedmitečné
vosa útočná
žížala obecná
stinka zemní
bělásek zelný
kachna divoká
býložravci
masožravci
všežravci
rozkladači