15

Kdo se čím živí? 

 

Přiřaď obrázky živočichů do skupin: 

kachna divoká
bělásek zelný
vosa útočná
stinka zemní
zajíc polní
liška obecná
slunéčko sedmitečné
žížala obecná
býložravci
masožravci
všežravci
rozkladači