1

Nejznámější a největší skupiny organismů jsou živočichové, rostliny a houby. 

Člověk patří mezi živočichy

Každý organismus má své jméno.

11