11

Ohrožování živočichů

 

Mnoho živočichů je však v naší přírodě ohroženo lidmi. 

Některé dříve rozšířené živočichy lidé z naší přírody zcela odstranili lovem; především stříleli velké šelmy, kterých se báli a které ohrožovaly jejich hospodářská zvřata. 

Tak např. už asi před 250 lety byl v Krkonoších zastřelen poslední medvěd, před přibližně 150 lety medvěd i vlk na Šumavě a před 100 lety také vlk v Beskydech.

V současné době se do některých míst zase vracejí rysi, malé smečky vlků, ojediněle medvědi.

Mnohé změny v prostředí i lidské činnosti ohrožují řadu drobných a pro člověka velmi užitečných živočichů. Tak např. pro ptáky (čápy a dravce a další) jsou velmi nebezpečné dráty elektrického napětí, o které se zraňují, do velkých skleněných tabulí narážejí a často hynou drobní ptáci, pod koly aut každý den umírají různí živočichové jako ježci, zajíci atd. 

Používání chemických látek škodí všem živočichům; někteří hynou a je jich v přírodě stále méně; jsou to např. včely, čmeláci, motýli ale i zajíci a koroptve či čápi. Téměř zcela neznámé jsou i dříve u nás hojné křepelky.

Také ničení zeleně mezi poli (odstraňování mezí, keřů a stromů) je častou příčinou hynutí mnoha živočichů, protože nemají místa pro rozmnožování a získávání potravy. 

11