64

Co ohrožuje živočichy v naší přírodě ?

Může nějak to, co je na obrázku, ohrožovat živočichy v naší přírodě?

Ke každému obrázku napiš příklad živočicha nebo skupiny živočichů, které to ohrožuje. 
Označ to, co je pouze důkazem lidské lenosti.