66

Jaký je význam mezí pro živočichy ?

Připomeň si, co je mez?
Co obvykle na mezích roste?
Proč je pro živočichy důležité zachovávání mezí?

 

Napiš, jak se jmenují tito živočichové.

                                            

Jaký význam mají tito živočichové?