68

Kteří živočichové jsou u nás nejvíce ohroženi?

 

U nás žije  přes 370 druhů obratlovců a ještě daleko více druhů bezobratlých živočichů. Mnoho druhů je již ohrožených, takže se vyskytují  již daleko méně než dříve, nebo jim hrozí i úplný zánik. Porovnej, kolik druhů živočichů je u nás v jednotlivých skupinách obratlovců ohroženo:

Celkový počet u nás:

  • savci: 81 druhů, ohroženo je:26 druhů
  • ptáci: 199 druhů, ohroženo: 123 druhů
  • plazi: 11 druhů, ohroženo: 11 druhů
  • obojživelníci: 21 druhů, ohroženo: 19 druhů
  • ryby: 59 druhů, ohroženo: 20 druhů
Ze které skupiny je ohroženo nejvíce živočichů?
Které celé skupiny obratlovců jsou nejvíce ohroženy?


Ohrožení živočichové jsou proto chráněni zákonem.