72

Ohrožení a chránění jsou živočichové všude na světě

 

Lidé se snaží poznávat živočichy v různých částech světa a spolupracovat v jejich ochraně.

Kde můžeš vidět i živočichy z jiných krajů, kteří jsou vzácní a chránění na celém světě?
Uveď místo, kde je nejbližší takové zařízení:

Pokud jsi tam už byl(a), napiš jména alespoň pěti živočichů, které jsi tam pozoroval(a)