12

Ochrana živočichů

 

Meze a různě rozptýlená zeleň se na některých místech začínají navracet do přírody. To živočichům vytváří  prostředí pro život mezi poli. Pro ochranu živočichů a zábranu střetů živočicha s auty se kolem hlavních silnic a dálnic často budují ploty a jiné zábrany.

Vzácní živočichové jsou chráněni zákonem a jejich jména jsou uvedena v seznamu chráněných živočichů. Takoví živočichové se nejen nesmí usmrcovat, ale ani se nesmí rušit, přemisťovat, prodávat atd. a musí se pro ně zachovávat potřebné podmínky.

Netopýr
Veverka
Medvěd
Orel
Vlk

K poznávání cizokrajných zvířat se zakládají zoologické zahrady, kde se rozmnožují i zvířata, která jsou v přírodě již vzácná a jsou chráněná.

Někdy se odtud zvířata vracejí zpět do přírody.

11