62

Jak někteří živočichové mohou škodit ?

Na některých místech jsou přemnožená divoká prasata, jeleni nebo srnci.  

Co znamená, že jsou přemnožená?
Kteří z těchto živočichů působí škody na polích a zahradách znázorněné na obrázcích?
Čím?
Kteří z nich působí škody v lesích?
Čím?