6

Živočichy můžeme třídit i do menších skupin

Využij své znalosti a pomocí obrázků z předcházejících úkolů zkus rozřadit obratlovce a bezobratlé 
do známých skupin: 

Obratlovci

liška obecná
kachna divoká
zajíc polní
prase divoké
myš domácí
káně lesní
kos černý
kapr obecný
štika obecná
ještěrka obecná
ropucha obecná
plazi
ryby
ptáci
obojživelníci
savci

Bezobratlí

moucha domácí
hlemýžď zahradní
mravenec lesní
rak říční
bělásek zelný
žížala obecná
veš dětská
hmyz
ostatní