9

Uveď 3 zásady chování k chráněnému živočichovi v přírodě :

 

1.
2.
3.